بحران لیبی

«جهان بدون غرب» از مهم‌ترین موضوعات کنفرانس امنیتی مونیخ است. تنش ایران و آمریکا و همینطور بحران لیبی و...

در حمله روز گذشته، دوشنبه ۱۵ ژانویه / ۲۵ دی، به فرودگاه بین‌المللی معیتیقه طرابلس، دست‌کم ۲۰ نفر کشته...

شکاف‌ها در لیبی متعددند: منطقه‌ای، قبیله‌ای، و سیاسی. مداخلات خارجی نیز وضع را پیچیده‌تر کرده. در این میان مردم...

یک هفته پس از توافق دو دولت حاکم بر لیبی برای تشکیل دولت واحد، شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای...

نمایندگان دو دولت حاکم بر لیبی به‌منظور حل بحران سیاسی و ایجاد ثبات در این کشور، بدون شرکت نماینده‌...

درگیری گروه‌های شبه‌نظامی در ليبی بسياری را وادار به فرار از صحنه خشونت‌ها کرده. ۲۰۰ نفر در درگيری‌های اخير...