بحران نقدینگی شهرداری ها

بندر لنگه از ۱۵ دی شهردار ندارد. شهرداری آن در بحران فرو رفته و مسئولان محلی می‌گویند شهرداری حتی...