بحران پناهجویان ونزوئلایی

عده کثیری از مردم ونزوئلا، کشورشان را به دلیل بحران اقتصادی، خشونت، و کمبود غذا و دارو ترک می‌کنند....