بحران پناهجویی اروپا

براساس داده‌های کمیسیون اروپا، در ماه ژانویه شمار پناهجویانی که از طریق ترکیه به اروپا وارد شده‌اند نسبت به...

این پناهندگان اجازه دارند که پس از پایان بحران عراق نیز در جمهوری چک بمانند.

زید رعد زید حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سیاستمداران کشورها را فراخواند تا نسبت به پناهجویان زبان...

در جریان درگیری بین پناهجویان کمپ برژیتسه، هفت تن مجروح شده و تحت مداوا قرار گرفتند.

پلیس ترکیه این پناهجویان را به شهرهایی که در آنجا ثبت نام کرده بودند خواهد فرستاد.