بحران پناهجویی

عادل عطار- امروز «بحران» نامی است که به ورود «پناهندگان» به مرزهای اروپا نسبت می‌دهند. حتی در این میان،...

جستجو برای یافتن مسافران ناپدید شده ادامه دارد. اطلاعاتی درباره تابعیت این پناهجویان هنوز در دست نیست.

از ماه اکتبر، هفت کشتی جنگی و یک ناو هواپیمابر روانه مدیترانه می‌شوند. عملیات مسلحانه علیه قاچاقچی‌ها با پهپاد...