بحران کم‌آبی کارون

«حصیر آباد» یکی از محله‌های قدیمی شهر اهواز، روی دامنه یک تپه قرار گرفته است. از سال‌های دور این...

فردا یکشنبه، ۱۲ آبان‌ماه، شب