بخشداران زن

بازنشستگی، کناره‌گیری یا برکناری استاندار خوزستان همچنان علامت سوالی است که از طرف دولتی‌ها استعفاء خوانده می‌شود و منتقدان...

پريدخت نجفی از سوی محمدرضا مرواريد، استاندار ايلام به‌عنوان بخشدار مرکزی شهرستان ايوان منصوب شد.

مونا ابرو فراخ به‌عنوان نخستين بخشدار زن در استان گیلان منصوب شد.