بخشش

اگر می‌خواهید ببینید از نظر عاطفی آدم بالغی هستید یا نه، این مقاله را بخوانید. بالغ شدن، ترکیبی است...

محمدرضا نیکفر − این متن یادداشتی فراهم‌شده برای یک سخنرانی‌ است. استدلال و توضیح مفصل در ظرف آن نمی‌گنجد...

اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در مورد صدور گسترده احکام اعدام‌، توجه مردم را به تجدید نظر نسبت به سنت‌های غلط ولی...

سامره علی‌نژاد که قاتل فرزندش را پای طناب دار در برابر دیدگان مردم بخشيد توسط شهرداری «مال‌تپه» استانبول به‌عنوان...

به‌گفته غلام‌حسين محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در سال گذشته ۳۷۵ مورد رضايت اوليای دم وجود داشت.