بخشش اعدام

هشت نفر در تبریز طی چهار ماه نخست سال جاری خورشیدی با گذشت اولیای دم از اعدام نجات پیدا...

پنج محکوم به «قصاص» صبح روز دوشنبه ۱۹ خرداد و دقايقی پيش از اجرای حکم، با گذشت خانواده مقتولان...

با گذشت خانواده شاکيان، دو نفر در شهرهای نيشابور و تنکابن در استان‌های خراسان رضوی و مازندران از اعدام...

سامره علی‌نژاد که قاتل فرزندش را پای طناب دار در برابر دیدگان مردم بخشيد توسط شهرداری «مال‌تپه» استانبول به‌عنوان...