بدهی دولت ایران

فرمانده بسیج با لحنی کاملاً متفاوت از دولت دوازدهم خواسته دست سپاه و بسیج را از اقتصاد ایران کوتاه...

بدهی دولت به سپاه پاسداران ۲ برابر شده و شاغلان در پروژه‌های سپاه طی ۲ سال بیش از ۳۰...

وزارت راه و شهرسازی ایران بودجه ندارد. دولت تنها یک میلیارد تومان از اعتبار مصوب را تامین کرده است....

حجم بدهی‌های دولت ایران در دو سال گذشته دو برابر شده و روند افزایشی نقدینگی ادامه دارد. سیاست‌های ضد...

رکود اقتصادی ایران همچنان ادامه دارد. صنعت برق ایران ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهکار است. سازمان امور مالیاتی اقدام...

سیاست‌های دولت یازدهم به افزایش حجم نقدینگی و بدهی دولت به نظام بانکی انجامیده است. بانک مرکزی از افزایش...

دولت ایران نزدیک به هزار میلیارد تومان به پیمانکاران راه‌سازی روستایی بدهکار است. سال گذشته تنها یک میلیارد از...

حجم بدهی دولت ایران ۵۴۰هزار میلیارد تومان است و به گفته وزیر اقتصاد سود این بدهی سالانه ۱۰۸ هزار...

دولت جمهوری اسلامی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان و شرکت ملی نفت ۵۶ میلیارد دلار بدهکار است. روحانی وعده...

به گفته وزیر بهداشت و درمان، دولت تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبار بخش بهداشت و درمان از درآمدهای...

دولت هنوز یک ریال از بودجه عمرانی را تخصیص نداده است. نزدیک به ۶۰ درصد واحدهای تولیدی با...

دولت به مجموعه بانکی کشور ۷۰ هزار ميليارد تومان بدهکار است. بدهی دولت به بانک‌ها ۳۲/۸ درصد افزايش...