بدهی دولت به بیمه ها

اعتراض‌های گسترده مردم در شهرهای مختلف با خشونت سرکوب شده، ۳۷۰۰ نفر دستگیر و حداقل ۲۵ نفر کشته شدند....

با توجه به بدهی تأمین اجتماعی به مراکز درمانی، تأمین تجهیزات دارویی و بیمارستانی مورد نیاز مراجعه‌کنندگان...

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت پنج‌هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بیمه‌ها خبر داد و...