بدهی شهرداری تهران

صدور پروانه ساختمانی در تهران کاهش یافته. دولت بدهی‌اش به شهرداری را تسویه نمی‌کند. خزانه‌دار شورای شهر تهران می‌گوید:...

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شهرداری تهران چهارشنبه ۱۳ شهریور در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد که بر...