برابری دیه زن و مرد

مهرانگیز کار- مدت ۴۰ سال است در قفس "فقه" حبس شده‌ایم. وقتی "مصلحت" می‌بینند، اندکی در قفس را باز...

بنا بر رای دیوان عالی کشور، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه...

طرح تساوی دیه زن و مرد در دست مجلس. پیش‌تر در زمینه دیه زن و مرد قانونی به تصویب...

معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده می‌گوید اصل مسئله دیه زنان در قانون مجازات اسلامی همچنان باقی‌ست.

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان، از قانونی شدن پرداخت دیه برابر برای زن و مرد در حوادث رانندگی خبر...

مجلس ایران تصویب کرده که پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی بدون درنظر گرفتن جنسیت و دین تا...