برجام و اتحادیه اروپا

وزیر خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۰ دی / ۳۱ دسامبر یک روز پس از هشدار به اروپا تغییر لحن...

جرمی هانت نخستین وزیر خارجه کشورهای اروپایی است که برای شرکت در نشست بین‌المللی امنیت خاورمیانه اعلام آمادگی کرده....

اتحادیه اروپا مایل است برای تراکنش‌های مالی با ایران ساز و کار ویژه‌ای ایجاد کند. اما از ترس تحریم‌های...