برجام ۲

رئیس جمهوری ایران قدرت سخت را به در دست داشتن شمشیر و قدرت نرم را به «کتاب و منطق...

محمد موسوی- به نظر می‌رسد پس از رفع نسبی تحریم‌ها، خامنه‌ای از طریق ناکارآمد ساختن دولت یازدهم، سعی دارد...