برج سازی در تهران

سازمان آتش‌نشانی اعلام کرده که یک برج ۱۲ طبقه در تهران با ۷۵ واحد مسکونی بامداد چهارشنبه ۱۷ مرداد...

مناطق یک و دو که پر از باغ و فضای سبز بودند و منطقه ۲۲ که قرار بود...