برخورد با وبلاگ‌نویسان

گروه «انصار بنگال» در حساب توئیتر خود مسئولیت قتل اوجیت روی را به عهده گرفته‌ و گفته‌ او را...

شاید بدبین‌ترین فعال سیاسی و رسانه‌ای هم گمان نبرد که در ایران، حکم شلاق برای یک وبلاگ‌نویس زن اجرا...