برخورد ماموران شهرداری با دستفروش‌ها

ماموران شهرداری قزوین که پیشتر خبرنگار صدا و سیما را کتک زده بودند، اینبار یک دستفروش را مجروح و...

کاربران شبکه‎های اجتماعی واکنش گسترده‌ای به انتشار تصویر دستگیری کودکان دستفروش در بروجرد نشان دادند. شهرداری بروجرد عذرخواهی کرد...

اجرای طرح ساماندهی دستفروشان این گمان را ایجاد کرده که پس از کولبری، قرار است دستفروشی هم به عنوان...

با وجود آنکه مأموران روش‌های خشونت‌بارتری را به کار می‌گیرند بر تعداد دستفروشان اضافه می‌شود. ۷۶ درصد دستفروشان...

شهردار فومن در واکنش به سیلی خوردن زن دستفروش گفته است که فضای مجازی با دامن‌ زدن به این...

به دنبال انتشار فیلمی از درگیری شدید ماموران شهرداری در ماه اردیبهشت با دستفروشانی که گوجه‌سبز می‌فروختند، وکیل...