برف

تصاویر عبدالرحمان رافتی از خیابان‌های همدان در برف

شهروندان پایتخت ایران در برف سنگین به بازی مشغول شده اند. حتی ویدئویی از برف‌بازی یک خودرو پلیس در...

روز گذشته بارش برف تهران و شهرهای غربی ایران را سفیدپوش کرد. گالری پیش‌رو مجموعه‌ تصاویری است از بارش...

دکتر فریبرز آیتی فیروزآبادی، مدیرکل

مردم در برابر توفان برف

بارش برف بی‌سابقه وضعیت بسیاری از شهرهای مازندران از جمله تنکابن و رامسر را با بحران مواجه کرده و...

بارش برف در استان فارس

برف بازی در ارتفاعات تهران