برف و کولاک

بسیاری از استان‌های ایران با برف و کولاک و سیلاب مواجه شده‌اند. در جهرم، سیل بیش از ۷۰۰ خانه...