برلین

هر سال در آغاز تابستان شهر برلین میزبان کارناوالی است که گوناگونی فرهنگی این شهر را جشن می‌گیرد. برلین...

کارناوال و اعتراض به مناسبت