برنامه شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اصلاح قوانین مالیاتی، تامین نقدینگی و تامین اجتماعی به منظور آنچه که «رفع موانع تولید» اعلام شده، از دیگر...