برنامه عمران سازمان ملل

به گفته نماینده برنامه عمران سازمان ملل، مقابله با چالش‌ها و بحران‌های زیست محیطی یکی از اولویت‌های اصلی این...

بیژن روحانی - منطقه زاگرس در ایران با داشتن زیستگاه‌های وسیع کوهستانی و جنگلی، تاکنون نتوانسته است در برنامه...