برنامه ماه عسل

آوات عیار - در «ماه عسل»، ژانر برنامه گفت‌وگویی به گونه‌ای است که بیان عمومی زندگی‌های زنان در رسانه‌ای...

شو تلویزیونی «ماه عسل» از بدبختی‌های مردم برای به دست آوردن منابع مالی استفاده می‌کند. این برنامه به کارزاری...

فرهاد مرادی - چه تفاوتی دارد که کودک، تبعیض را در مراکز بهزیستی تجربه کند یا در کانون گرم...