برنامه موشکی در نماز جمعه

لحن و بیان مسئولان جمهوری اسلامی صرف‌نطر از تعلقات جناحی‌شان تا حدی ملایم و یکسان شده است. خطبه نماز...