برنج هندی

فقط در سال ۱۳۹۲ یک میلیون و ۹۵۶ هزار تن برنج وارد کشور شده و با حساب تولید داخلی...

آمارهای مربوط به مبادلات تجاری ده ماه نخست سال جاری گمرک ایران با کشور هند نشان می‌دهد پول‌ حاصل...