برندگان جایزه نوبل

جایزه نوبل اقتصاد امسال به ریچارد اچ تالر، اقتصاددان آمریکایی تعلق گرفت.

در برنامه این هفته به معرفی برندگان نوبل پزشکی، فیزیک و شیمی می پردازیم.