برکناری وزیر دادگستری آمریکا

سلی ییتز از وکلای وزارتخانه خود خواسته بود تا به‌لحاظ حقوقی از دستور اخیر ترامپ در زمینه محدودیت مهاجرت...