بسته‌های پستی مشکوک

مقام‌های فدرال یک نفر را در ارتباط با ارسال بسته‌های پستی مشکوک به مخالفان سیاسی دونالد ترامپ دستگیر کرده‌اند....