بسته های حمایتی دولت

دولت به جای افزایش حداقل دستمزد کارگران، توزیع بسته معیشتی را مطرح کرده است. پرویز صداقت می‌گوید این کار...

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در حاشیه نشست غیر علنی صبح سه‌شنبه مجلس درباره بسته‌های حمایتی، در...

حسن یونس سینکی، معاون وزیر صنعت با حضور در جلسه غیر علنی صبح سه‌شنبه ۱۷ مهر مجلس...

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ۱۷ مهر مجلس شورای اسلامی بسته‌های حمایتی دولت برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه...