بسیج دانشجویی

در پی درگیری دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بر سر نصب تصویر میرحسین موسوی، رئیس این دانشگاه خواهان فعالیت سیاسی...

در این نامه آمده است که حکومت دو راه دارد، یا به وضع فعلی ادامه دهد، یا تحولی اساسی...

روشن نیست چرا آموزش حرفه‌ای کارگران بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها برای ارتقای شغلی به بسیج دانشجویی سپرده شده است.

مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس‌ جمهوری ایران، فرشته روح‌افزا، معاون بسیج دانشجویی را به «دروغ‌گویی» متهم کرد.

بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه بزرگ

علی افشاری- سخنان روحانی در روز دانشجو، شکاف و صف‌بندی موجود در دستگاه قدرت را نشان داد. پسامد دیگر...