بشار جعفری

در غوطه شرقی همان سناریویی در حال تکرار است که در حلب شرقی اتفاق افتاد: محاصره نظامی، غذایی و...

۱۴ مارس در آستانه پایتخت قزاقستان و ۲۰ مارس در ژنو مذاکرات صلح سوریه ادامه پیدا می‌کند. اختلاف بر...

ژنو ۴ همچنان پرتنش است. حکومت سوریه مخالفان را به کارشکنی متهم کرده، مخالفان اما خواهان دخالت بیشتر آمریکا...

اپوزیسیون سوریه از سازمان ملل خواست که در مذاکرات صلح ژنو توقفی ایجاد کند تا رژیم بشار اسد به...

طبق برنامه یکم فوریه، به دلیل اختلاف‌ها استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در گفت‌وگو‌های صلح سوریه، قرار است...