بشاگرد

شهرداری تهران بیلبوردهای تازه‌ای را با محور شرایط و وضعیت زندگی آمریکایی‌ها در معابر عمومی نصب کرده که با...

دولت ایران نزدیک به هزار میلیارد تومان به پیمانکاران راه‌سازی روستایی بدهکار است. سال گذشته تنها یک میلیارد از...

محمد احمدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد، از خسارت بیش از یک میلیارد ریالی به کشاورزان این منطقه در...

وزارت تعاون، کار و رفاه

زلزله‌ای ۶.۳ ریشتری در بامداد