بفتا

نخستین ساخته کارگردان ایرانی – بریتانیایی در دو رشته «بهترین فیلم بریتانیایی» و «بهترین فیلم اول یک کارگردان» بخت...

جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد نقش اول و بهترین فیلمبرداری برای «بازگشته». لئوناردو دی‌ کاپریو یک...