بلاهای طبیعی

سعید جعفری - در این سال‌ها اقداماتی مانند مقاوم‌سازی سازه‌های شهری صورت نگرفته و پیش بینی می‌شود در صورت...

سیزدهم اکتبر روز جهانی کاهش تأثیر این بلاهاست. موضوعی که امسال برای این روز جهانی انتخاب شده «زیستن با...

بیژن روحانی - سال دیگری بر کره زمین و ساکنان آن گذشت. سالی که در آن محیط زیست همچنان...

بیژن روحانی - دانشمندان سرانجام توانسته‌اند ارتباط مستقیمی میان برخی بلاهای طبیعی در سال‌های اخیر و فعالیت‌های انسانی بیابند. گرچه...