بلغارستان

در بلغارستان، هدف کارزارهایی که نازیسم را با کمونیسم برابر می‌خوانند نه دفاع از دموکراسی در برابر «مداخله روسیه»،...

شبکه تلویزیونی NOVA #بلغارستان گزارش داد که مادر سِوِرین کارسیمیروف، فردی که در آلمان در ارتباط با پرونده قتل...

فرد بازداشت‌شده مردی ۲۱ ساله اهل بلغارستان است. او در ایالت نیدرزاکسن آلمان بازداشت شد و مقامات بلغاری می‌گویند...

بلغارستان در پی اخراج هزار پناهجوی افغان به دلیل اعتراض در اردوگاه هارمانلی است. این اردوگاه برای ساکنان مقررات...

امید رضایی- افزایش ناگهانی ورود پناهجویان به اروپا شرایطی را ایجاد کرده است که برخی مقام‌های سیاسی این قاره...

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مقامات بلغارستان به اندازه کافی در مورد جرایم برآمده از نفرت، به خصوص خشونت...