بلوط

میانگین بارش‌های امسال در ایران کمتر از سال‌های اخیر است. بیشترین تاثیر خشکسالی در شرق و جنوب شرقی کشور...

فعالان محیط زیست می‌گویند با دخالت نکردن سازمان محیط زیست، جنگل‌های بلوط دنا دوباره مورد تعرض ماشین‌آلات عمرانی قرار...

بیتا عادل‌خانی - نابودی یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی برای ایران...

بیش از ۱ میلیون هکتار از جنگل‌های بلوط زاگرس در معرض نابودی است اما بر سر دلیل اصلی آن...

بیش از یک میلیون هکتار از جنگل‌های بلوط منطقه زاگرس آلوده هستند و در معرض خشک شدن قرار دارند.

در روز درختکاری در ایران اعلام شد که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان ۶۰ درصد استفاده از چوب درختان...