بلوچستان ایران

بیش از نیمی از جمعیت چابهار حاشیه‌نشین است و فاقد امکان دسترسی به خدمات شهری و بهداشتی. دولت ایران...

نداشتن شناسنامه یکی از مشکلات اصلی قوم بلوچ است. بسیاری از ازدواج‌ها در این منطقه ثبت نمی‌شود و...