بلژیک و ترورهای پاریس

در پی انفجارهای انتحاری در بروکسل، بار دیگر این پرسش مطرح شد که آیا نهادهای امنیتی کشور بلژیک کوتاهی...

پلیس بلژیک در یک عملیات جدید ضدتروریستی خانه‌هایی را در دو منطقه «مولنبیک» و «جت» بروکسل مورد بازرسی قرار...