بلژیک و عملیات تروریستی پاریس

در پی انفجارهای انتحاری در بروکسل، بار دیگر این پرسش مطرح شد که آیا نهادهای امنیتی کشور بلژیک کوتاهی...

در چارچوب پرونده حملات تروریستی ۱۳ نوامبر / ۲۲ آبان به پاریس دو مظنون دیگر در بروکسل دستگیر شدند.