بلک واتر در افغانستان

به دلیل اهمیت روابط آمریکا با پاکستان و حمایت این کشور از گروه‌های جهادی تعیین استراتژی در جنگ افغانستان...

اعزام سریاز بیشتر یا به‌کارگیری نیروهای مسلح خصوصی در افغانستان؟ دونالد ترامپ و مشاورانش در کمپ‌دیوید گرد می‌آیند که...