بمب‌گذاری آنکارا

در انفجارهای آنکارا ۱۲۷ نفر فعال صلح کشته شدند - طرحی از مانا نیستانی

روز یکشنبه ۱۱ اکتبر با حضور احزاب و سازمان‌های سیاسی چپ و گروه‌های کرد تجمعی در میدان سهیه آنکارا...

انفجارهای تروریستی در اجتماع صلح‌طلبان ترکیه

شادیار عمرانی - حزب دمکراتیک خلق‌ها، حزب حاکم را مسئول حمله به میتینگ صلح می‌داند و دولت ترکیه چپ‌گرایان...