بمب‌گذاری در بغداد

شمار کشته‌شدگان دو حمله انتحاری روز یکشنبه به بازاری در منطقه کراده بغداد و محله شیعه‌نشین شمال این شهر...

ممنوعیت استفاده از موبایل در ایستگاه‌های کنترل، تقویت تجسس‌ هوایی و استفاده از دستگاه‌های جدید بمب‌یاب از جمله...