بمب گذاری در اربیل

در سال ۲۰۱۶ اعضای حزب دمکرات کردستان ایران و عراق سالروز تولد رهبر ترور شده کرد را جشن می‌گرفتند...