بمب گذاری در کابل

از درآمد کتاب: «بسیاری به‌مانند ما دیگر پذیرفته‌اند که امکان مردم به مرگ طبیعی یا امکان رخ‌...

یک خودرو بمب‌گذاری شده در کنار رستوران فرانسوی «لو ژاردن» در کابل منفجر شد. طالبان مسئولیت این انفجار را...