بند ۳۵۰ زندان اوين

وب‌سايت کلمه که به مخالفان و منتقدان حکومت ايران نزديک است، خبر داده که مسئولان زندان اوين قصد دارند...

احمدرضا حائری، نماينده خانواده‌های زندانيان سياسی که ۱۰ روز پيش بازداشت شده بود، آزاد شد.

علی مطهری گفت سئوال‌هایش از وزير دادگستری، در مورد حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنين رویدادهای...

احمدرضا حائری، برادر سعيد حائری، زندانی سياسی که در بند ۳۵۰ زندان اوين به‌سر می‌برد، و از نمایندگان خانواده‌های...

وزير دادگستری ایران تشکیل کمیته ویژه دولت برای پیگیری رویدادهای بند ۳۵۰ زندان اوين را تکذیب کرد اما گفت...

کمپین سرافراز

در پی حمله مأموران امنیتی به بند ۳۵۰ اوين، نامه ۲۸ زندانی این بند به روحانی و اعتصاب زندانيان...

پس از پنج روز نخست سال نو و برقراری دوباره تماس تلفنی در بند ۳۵۰ زندان اوين، زندانيان سياسی...