بند ۳۵۰ زندان اوین

احمدرضا حائری، در ارتباط با آگاهی‌رسانی در مورد حمله به بند ۳۵۰ اوین، به حبس محکوم شده و پنج...

بهداد بردبار − بهنام ابراهیم‌زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری، متولد سال ۱۳۵۶ در شهرستان اشنویه است....

گزارش «کلمه» می‌افزايد که پس از برکناری رئيس زندان‌های کل کشور در پی درگيری‌های ۲۸ فروردين در زندان اوين،...

شیرین عبادی و چند فعال

در پی «وعده مساعد مأموران امنیتی»، تجمع خانواده‌ها مقابل دادستانی لغو شد. این در حالی است که خبرهای...

یک زندانی سیاسی: رفتاری که با ما می‌کنند از رفتاری که صدام با اسرای جنگ می‌کرد بدتر است. ماموران...

در پی درگیری‌ شدید نیروهای

تا به امروز بیش از هزارتن از دراویش گنابادی سراسر کشور، با اعلام همدلی و همبستگی با این زندانیان،...

۲۱ تن از دراویش گنابادی سراسر کشور، با اعلام همدلی و همبستگی با زندانیان اعتصاب‌کننده در زندان‌های اوین، رجایی‌شهر...

خانواده‌های دراویش زندانی و سایر

شش تن از دراویش زندانی از صبح امروز در واکنش به وضعیت زندانیان بیمار بند ۳۵۰ زندان...

اسماعیل برزگری، زندانی سیاسی بند

شش تن از زندانیان سیاسی