بند 350 زندان اوين

پس از گذشت چهار ماه از حمله مأموران امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین، ده‌ها مأمور يگان حفاظت اين...

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، امیرخسرو