بنوا آمون

رأی‌گیری در فرانسه از هشت صبح آغاز شده‌. ۴۷ میلیون فرانسوی در ۶۷ هزار حوزه رأی‌شان به صندوق...

امیرکیانپور − تفسیری به بهانه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه: در مورد اختراع فرانسوی جمهوری و پاردایم حاکم بر آن، «افراط‌گرایی...

دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه ۲۳ آوریل برگزار می‌شود؛ انتخاباتی با حضور ۱۱ نامزد، و ۱۱...

محبوبیت آمون از حزب سوسیالیست طی یک‌ماه، چهارونیم درصد کاهش یافته و او با ۱۲.۵% در رده چهارم است....

شانس با کیست؟ امانوئل ماکرون؟ مارین لوپن؟ بنوآ امون؟ نظرسنجی‌ها می‌گویند: آنکه رأی دوم را در انتخابات مرحله اول...

برگ برنده بنوآ امون در این انتخابات طرح درآمد همگانی برای یک حقوق پایه برای همه شهروندان بود. منتقدان...

امون یا والس؟ طرح درآمد همگانی یا منشور دفاع از لائیسته؟ قانونی شدن ماریجوانا یا خدمت اجباری؟فرانسوی‌ها کدام...

میزان شرکت در دور نخست انتخابات درون حزبی سوسیالیست‌ها برای تعیین نامزد این حزب در رقابت‌های انتخابات ریاست‌ جمهوری...

«درآمد همگانی» که در جریان انتخابات مقدماتی برای معرفی نامزد احزاب چپ میانه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه،...

بحث درباره این پرسش بود: چگونه می‌توان بیکاری را مهار کرد؟ با اصلاحاتی با گرایش چپ‌تر و یا با...