بنیادهای مذهبی

کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس با بی‌انگیزه خواندن روحانی در مقابله با قاچاق کالا از مردم خواسته تا...

دولت سه سال است که می‌خواهد از بنیادهای خاص مالیات دریافت کند اما نمی‌تواند. بانک مرکزی می‌گوید که سهم...

به‌رغم وعده‌های دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی، نه تنها نقش نظامیان و بنیادها در اقتصاد کاهش نیافته بلکه...

دولت می‌گوید که به دنبال حذف معافیت مالیاتی بنیادهای انقلابی است اما سهم این نهادها در درآمدهای مالیاتی کمتر...

حمید مافی - سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه امسال افزایش یافته اما مرکز پژوهش‌های مجلس خواهان تعدیل این...